Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów | biuro@akademiakmita.pl | Tel. 604-188-808

Zmiana wysokości składki członkowskiej od 1 września 2022 roku

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów, podjętą na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2022 r., z dniem 1 września 2022 r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej Stowarzyszenia. Od września miesięczna składka dla członków zwyczajnych wyniesie 100 złotych. W przypadku drugiego dziecka, będącego członkiem Stowarzyszenia, składka będzie wynosić 60 złotych, a od trzeciego i kolejnych dzieci, składki członkowskiej nie pobiera się. Uchwała określająca zasady pobierania składek znajduje się w zakładce dokumenty.

Ustalenie nowej wysokości składek członkowskich ma oczywiście bezpośredni związek ze stałym wzrostem cen towarów i usług w gospodarce, co przekłada się w zasadzie na wszystkie podstawowe koszty działalności statutowej klubu. Niestety w ostatnim czasie znacząco wzrosły koszty udziału drużyn w rozgrywkach piłkarskich (w szczególności zgłoszenia, uprawnienia zawodników, delegacje sędziowskie, transport), organizacji turniejów oraz udziału w nich, a także koszty mediów, utrzymania zaplecza sportowego i stadionu, zakupu podstawowego wyposażenia obiektów, materiałów biurowych, sprzętu, środków gospodarczych i środków czystości, usług medycznych, wynajmu obiektów sportowych, wynagrodzeń, wyżywienia, ubezpieczenia i innych składających się na funkcjonowanie klubu. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały o podniesieniu składek członkowskich z dniem 1 września 2022 r. stało się konieczne (Uchwała nr 1/08/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.).