Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów | biuro@akademiakmita.pl | Tel. 604-188-808

Żaki II – Badania

PRZYPOMINAMY O WAŻNYCH BADANIACH LEKARSKICH !!!

Zwracamy się z prośbą do rodziców o dopilnowanie, aby każdy z zawodników posiadał WAŻNE badania lekarskie.

Wykaz wstępnych badań lekarskich, niezbędnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. – Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815) do wystawienia karty zdrowia:

1. Pomiary antropometryczne

2. Ogólne badanie lekarskie

3. Próba wysiłkowa

4. Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

5. Badanie ogólne moczu oraz morfologia krwi obwodowej

6. Konsultacja laryngologiczna

7. Konsultacja okulistyczna

Badania okresowe, po wystawieniu karty zdrowia:

Co 6 miesięcy:

– pomiary antropometryczne

– ogólne badanie lekarskie

Co 12 miesięcy:

– próba wysiłkowa

– badanie EKG

– badanie ogólne moczu oraz morfologia krwi obwodowej

Co 24 miesiące:

– konsultacja laryngologiczna

– konsultacja okulistyczna

Zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu oraz wpisów do karty zdrowia udziela lekarz medycyny sportowej. Obowiązek wykonywania badań niezbędnych do uprawiania sportu spoczywa na rodzicach lub opiekunach.

Przychodnie Sportowe w Krakowie i okolicy (kontrakt NFZ):

NZOZ EUROMED ul.Szpunara 19,Wieliczka tel.12 278-40-00 http://euromed24.pl/

NZOZ HIPOKRATES-MED ul.Nałkowskiego 1,Kraków tel.12 626-09-99

JURAJSKIE CENTRUM MEDYCZNE ul.Wierzyńskiego 9,Kraków, tel 12 622-88-80 http://jcm.krakow.pl/

CENTRUM ORTOP.-REHAB. „ARTROMED” ul.Reymonta 22,Kraków tel.12623-01-48,http://www.artromed.pl/

NZOZ ERGOMED ul. Bonarka 18, Kraków tel.012 266 21 95, 266 84 82 http://ergomed.pl/opieka_zdrowotna_nfz.php

Informację nt.innych placówek medycyny sportowej można uzyskać

pod nr INFORMACJI MEDYCZNEJ 12 661-22-40