Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów | biuro@akademiakmita.pl | Tel. 604-188-808

Zmiana składki członkowskiej od 1 marca 2021

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów, podjętą na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r., z dniem 1 marca 2021 r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej Stowarzyszenia. Odtąd miesięczna składka dla członków zwyczajnych wyniesie 80 złotych. W przypadku drugiego dziecka, będącego członkiem Stowarzyszenia, składka będzie wynosić 50 złotych, a od trzeciego i kolejnych dzieci, składki członkowskiej nie pobiera się. Uchwała określająca zasady pobierania składek została zamieszczona w zakładce dokumenty.

Ustalenie nowej wysokości składek członkowskich ma bezpośredni związek ze stałym wzrostem cen towarów i usług w gospodarce, jak również wzrostem wynagrodzeń, w tym w szczególności kolejnym podniesieniem minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia. Zarząd stanął tym samym przed koniecznością zbilansowania budżetu w roku 2021, mając na względzie zaspokojenie potrzeb z tytułu bieżącej działalności klubu. W związku z tym przeprowadzona została analiza w kontekście podniesienia składek członkowskich, gdyż dotychczasowa stawka obowiązywała na niezmienionym poziomie od sierpnia 2016 roku. Taki stan rzeczy był możliwy głównie dzięki pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Niestety z uwagi na pandemię możliwość pozyskiwania tego typu środków znacząco spadła. Analizując aktualną sytuację, w tym systematycznie rosnące koszty utrzymania drużyn, zaplecza, mediów, zgłoszeń, udziału w rozgrywkach, ubezpieczeń, wynagrodzeń, opłat za obiekty sportowe, czy transport zawodników, a więc wszelkich kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia, a także biorąc pod uwagę składki w innych tego typu podmiotach, działających w obszarze sportu, zdecydowano się podjąć uchwałę w sprawie podniesienia składek członkowskich, począwszy od dnia 1 marca 2021 r (Uchwała nr 1/02/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.).