Budżet Obywatelski - wesprzyj projekt AP Kmity!

Wesprzyj nasz projekt w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zachęcamy do oddania głosu na wspólny projekt pięciu klubów (AP Kmita Zabierzów, Orlęta Rudawa, Piast Skawina, Maszycanka Maszyce, Wierzbowianka Wierzbno) złożony w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego: FutboLove Małopolskie – doposażenie szkółek piłkarskich z powiatów: krakowskiego i proszowickiego w profesjonalny sprzęt sportowy (kod zadania: KOM06).

Co dla Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów oznacza wygranie całego projektu?  

 1. wynajęcie boisk mobilnych o wymiarach 15*10 metrów z bandami, bramkami i siatkami zabezpieczającymi, celem organizacji treningów i zawodów sportowych,  
 2. zakup kompletów przenośnych bramek: pełnowymiarowych 7,32*2,44 m (po 2 szt.), średnich o wymiarze 5*2 m (po 2 szt.), małych o wymiarze 3*1,55 m (po 2 szt.)  
 3. zakup kompletów dresów (100 szt.) i strojów sportowych (200 szt.)  
 4. zakup piłek rozmiar 4 i 5 (100 szt.)  
 5. zakup urządzeń typu „rebounder/soccerwave” do treningu technicznego (2 szt.)  

Zwieńczeniem realizacji projektu będzie organizacja turnieju finałowego, podczas którego rywalizować będą kluby realizujące projekt oraz zaproszone przez nich kluby partnerskie z terenu Województwa Małopolskiego. Na turniej wieńczący projekt zaproszone zostaną osobistości ze świata sportu, co będzie stanowić atrakcję dla uczestników – dzieci szkolących się w akademiach piłkarskich klubów-beneficjentów zadania. 

Informacja o zasadach głosowania:

 1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
 2. Głosować można poprzez:
 • wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
 • elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,
 • korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ).

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. 4.   Mieszkaniec może oddać jeden głos wybierając jedno zadanie z zadań z subregionu, w którym mieszka.
 3. Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone.

Aby głos był ważny należy:

 1. Zagłosować od dnia 10 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
 2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.
 3. Wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania.
 4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.
 5. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. (Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski; Subregion Sądecki - m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki; Subregionu Podhalański - powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki; Subregion Małopolska Zachodnia  - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski; Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny - powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki [bez m. Kraków]; Subregion miasto Kraków).
 6. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
 7. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 8. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.