Nowy Zarząd Akademii Kmita wybrany

W dniu wczorajszym wybrany został przez Walne Zebranie nowy Zarząd Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów. W jego skład weszło pięć osób, które od lat w różnym charakterze współpracowały z Klubem: Artur Gaweł, Sebastian Krzywiecki, Daniel Wojtaszek, Piotr Wróbel oraz Tomasz Ziarkowski. Nowy Zarząd swoje pierwsze posiedzenie odbył tuż po zakończeniu Walnego Zebrania. Decyzją Zarządu tymczasowo funkcję Prezesa będzie pełnił Artur Gaweł. 

Zastępcą Prezesa został Tomasz Ziarkowski, Sekretarzem Sebastian Krzywiecki, a pełniącym obowiązki Skarbnika Daniel Wojtaszek. 

Docelowo Zarząd Stowarzyszenia ma zostać powiększony o nowe osoby, z którymi w najbliższym czasie będą prowadzone rozmowy. Wówczas może dojść do zmiany obsady poszczególnych stanowisk funkcyjnych w tym organie.

Podczas Walnego Zebrania wyłoniono również członków Komisji Rewizyjnej, w której ostatecznie znaleźli się kolejno: Piotr Łacheta, Łukasz Marszałek i Daniel Hurko.