Plan treningowy gr. II

 

 

1 % na AP Kmita Zabierzów

 

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz dziesiąty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy państwa do współpracy, dzięki której Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać :

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 , PIT-36L , PIT-37, PIT38 , lub PIT-28) podając : numer KRS 0000197334


WAŻNE !!!


Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konktetny cel – wpisać AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW , UL. KOLEJOWA 15A , 32-080 ZABIERZÓW. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130 , PIT-36 – poz. 305-309 , PIT-36L – poz. 105-109 , PIT-37 – poz. 124-128 , PIT38 – poz. 58-62 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIOT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 – poz. 129 , PIT-36 – poz. 308 , PIT-36L – poz. 108 , PIT-37 – poz. 127 , PIT-38 – poz. 61 ).

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umów darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

Szczegóły na : http://www.sponsorsportu.partnerstwo.pl/

Przy wypełnianiu PIT wystarczy podać numer KRS: 0000197334, zaś jako cel szczegółowy wskazać: Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najbliższe treningi

Poniedziałek godz. 17.00-18.30 Orlik ul. szkolna w Zabierzowie (korki-zakaz)

Czwartek godz. 17.00-18.30 (korki-zakaz)
6-7.04.2019 sobota, niedziela - wolne

Od kwietnia Treningi (może ulec zmianie miejsce lub godzina)

Poniedziałek godz 17.00-18.30 orlik ul szkolna w Zabierzowie 

Czwartek godz 17.00-18.30 orlik ul szkolna w Zabierzowie 
 

Proszę o uzupełnienie BADAŃ LEKARSKICH

_______________________________________________________________________________

 TRENER : Łukasz Marszałek

 TELEFON : 510-895-564

  _____________________________________________________________________________

  •   SKŁADKI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów, podjętą na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2016 r. z dniem 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulega wysokość składki członkowskiej.

Odtąd wyniesie ona 50 złotych miesięcznie.

W przypadku drugiego dziecka obowiązywać będzie stawka w wysokości 30 złotych, zaś trzecie i kolejne dziecko jest całkowicie zwolnione z opłat.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NALEŻY WPŁACAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO KLUBU: Akademia Piłkarska 2011 Zabierzów, ul: Kolejowa 15a, 32-080 Zabierzów. Nr konta bankowego: 58 1240 1431 1111 0010 4384 2457 W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupę treningową, za który miesiąc wpłacam składkę. Np: Jan Kowalski, Młodziki, Kwiecień.  

Informujemy, że składki płacimy za członkostwo w klubie a nie za obecność na treningach.

Składki można również wpłacać na treningach.

__________________________________________________________________________________

                                                                                     

(obok basenu)