Aktualności - Żaki

27-Mar-14 19:23

Dokument bez nazwy

18-Mar-14 21:26

Przypominamy o badaniach lekarskich. W zakładce BADANIA można sprawdzić termin badan!!!! Aktualne badania proszę składać w sekretariacie klubu lub u trenera!!! Zawodnicy nie posiadających badania nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu kadry na mecze !!!