W AP Kmita wybrano władze Stowarzyszenia

W dniu 26 lutego wybrany został przez Walne Zebranie nowy Zarząd Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów. W jego skład jednogłośną decyzją członków Stowarzyszenia weszło pięć osób, które tworzyły Zarząd także w minionej kadencji, tj. Artur Gaweł, Tomasz Ziarkowski, Sebastian Krzywiecki, Daniel Wojtaszek oraz Józef Wierzbicki. Nowy Zarząd swoje pierwsze posiedzenie odbył tuż po zakończeniu Walnego Zebrania. Prezesem pozostał Artur Gaweł

Funkcję Wiceprezesa nadal będzie pełnił Tomasz Ziarkowski. Nowym Skarbnikiem został z kolei Sebastian Krzywiecki, zaś Sekretarzem Daniel Wojtaszek

Podczas Walnego Zebrania dokonano również wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. Jej członkami w bieżącej kadencji zostali Piotr Łacheta, Łukasz Marszałek i Wiktor Ramut.