Wesprzyj AP Kmitę Zabierzów

 

 

1 % na AP Kmita Zabierzów

 

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz dziesiąty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy państwa do współpracy, dzięki której Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać :

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 , PIT-36L , PIT-37, PIT38 , lub PIT-28) podając : numer KRS 0000197334


WAŻNE !!!


Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konktetny cel – wpisać AKADEMIA PIŁKARSKA KMITA ZABIERZÓW , UL. KOLEJOWA 15A , 32-080 ZABIERZÓW. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130 , PIT-36 – poz. 305-309 , PIT-36L – poz. 105-109 , PIT-37 – poz. 124-128 , PIT38 – poz. 58-62 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIOT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 – poz. 129 , PIT-36 – poz. 308 , PIT-36L – poz. 108 , PIT-37 – poz. 127 , PIT-38 – poz. 61 ).

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umów darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

Szczegóły na : http://www.sponsorsportu.partnerstwo.pl/

Przy wypełnianiu PIT wystarczy podać numer KRS: 0000197334, zaś jako cel szczegółowy wskazać: Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a