ELWAR Sp. z o.o. partnerem AP Kmita Zabierzów!

Zarząd Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów ma przyjemność ogłosić, że nowym partnerem naszego klubu została spółka prawa handlowego – ELWAR. Spółka ma swoją siedzibę w Zabierzowie, zaś jej biura mieszczą się przy ul. Krakowskiej 259a.  

Spółka ELWAR zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem pod klucz sieci i urządzeń o napięciu do 110 kV. Firma specjalizuje się w opracowywaniu niestandardowych projektów z zakresu telemechaniki SN. Dodatkowo posiada ona w swojej ofercie sprzedaż hurtową urządzeń renomowanych producentów stosowanych w energetyce zawodowej. Warto podkreślić, że to właśnie ELWAR jest autorem dokumentacji projektowej dla wykonania nowego oświetlenia boiska piłkarskiego w Zabierzowie, które to zadanie inwestycyjne w części jest obecnie realizowane.

Ponadto w ofercie firmy znajduje się m.in.:

Realizacja zleceń budowy linii przesyłowych i rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych „pod klucz”, w tym: 

  • linii napowietrznych 6-30 kV, 110 kV,
  • stacji elektroenergetycznych  SN  dla energetyki i przemysłu,
  • linii kablowych wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
  • traktów światłowodowych.

Montaż i rozruch układów telemechaniki.

Kompleksowa realizacja prac kontrolno-pomiarowych.

Serwis urządzeń elektroenergetycznych.

Szkolenie personelu Klienta.

Prace projektowe z wykorzystaniem sprzętu i specjalistycznego oprogramowania obejmujące:

  • przeprowadzenie uzgodnień lokalizacyjnych z opracowaniem pełnej dokumentacji formalno-prawnej i uzyskaniem niezbędnych opinii i zezwoleń dla projektowanych inwestycji, z pozwoleniem na budowę włącznie,
  • kompletne projekty wykonawcze i powykonawcze dla napowietrznych i kablowych linii  WN i SN oraz traktów światłowodowych,
  • pełnienie nadzorów autorskich, wykonywanie kosztorysów w zakresie wymaganym przez Inwestora

Serdecznie witamy w gronie naszych partnerów, wyrażając nadzieję na długą i satysfakcjonującą obie strony współpracę!