Wydział Gier MZPN nie podziela stanowiska Wydziału Dyscypliny!

KOMUNIKAT nr 38/WG/KO/2015-16 z dnia 3.06.2016 Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Wydział Gier MZPN, po zakończeniu postępowania przez Wydział Dyscypliny MZPN w sprawie meczu Klasy Okręgowej Kraków II pomiędzy Prokocimiem Kraków a AP Kmita Zabierzów (30.04.2016), postanowił nakazać dokończenie zawodów, od 37. minuty i przy wyniku 2-0, w terminie 8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 18:30, na boisku Prokocimia, bez udziału publiczności.

WG MZPN wziął pod uwagę szczególne okoliczności jakie towarzyszyły spotkaniu rozgrywanemu 30.04.2016 r., jak również informacje o wcześniejszych incydentach na stadionie Prokocimia. Na obiekcie nie było porządkowych, sędzia dwukrotnie przerywał zawody z powodu agresywnego zachowania kilku kibiców, co mogło wywołać uzasadnioną obawę drużyny gości o swoje bezpieczeństwo. W efekcie zdecydowała odmówić dalszej gry. O stopniu zagrożenia świadczy też wpis sędziego do protokołu, mówiący o tym, iż po zakończeniu zawodów agresywne osoby ponownie sukcesywnie wracały na obiekt. WG MZPN wychodzi z założenia, że zawody piłki nożnej powinny rozstrzygać się na boisku, zgodnie z duchem sportu i zasadami fair play, o czym stanowi Statut PZPN w art. 4, 9, 11 i 12. Zgodnie z brzmieniem art. 4, PZPN, a więc i Małopolski ZPN jako członek PZPN, także ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair play. PZPN (a więc i MZPN), zgodnie z art. 12 Statutu PZPN, ma realizować swoje cele m.in. poprzez aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu piłki nożnej. Takim zjawiskiem jest m.in. zachowanie kibiców prowadzące do naruszania porządku i bezpieczeństwa na stadionie, stąd WG MZPN orzekł jak na wstępie.

Sekretarz Wydziału Gier MZPN Andrzej Godny 

Przewodniczący Wydziału Gier MZPN  Ryszard Kołtun