Badania - Grupa II

 


PRZYPOMINAMY O WAŻNYCH BADANIACH LEKARSKICH !!!

 

Zwracamy się z prośbą do rodziców o dopilnowanie, aby każdy z zawodników posiadał WAŻNE badania lekarskie.

Wykaz wstępnych badań lekarskich, niezbędnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. - Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815) do wystawienia karty zdrowia:

1. Pomiary antropometryczne

2. Ogólne badanie lekarskie

3. Próba wysiłkowa

4. Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

5. Badanie ogólne moczu oraz morfologia krwi obwodowej

6. Konsultacja laryngologiczna

7. Konsultacja okulistyczna

Badania okresowe, po wystawieniu karty zdrowia:

Co 6 miesięcy:

- pomiary antropometryczne

- ogólne badanie lekarskie

Co 12 miesięcy:

- próba wysiłkowa

- badanie EKG

- badanie ogólne moczu oraz morfologia krwi obwodowej

Co 24 miesiące:

- konsultacja laryngologiczna

- konsultacja okulistyczna

Zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu oraz wpisów do karty zdrowia udziela lekarz medycyny sportowej. Obowiązek wykonywania badań niezbędnych do uprawiania sportu spoczywa na rodzicach lub opiekunach.

Przychodnie Sportowe w Krakowie i okolicy (kontrakt NFZ):

NZOZ EUROMED ul.Szpunara 19,Wieliczka tel.12 278-40-00    http://euromed24.pl/

NZOZ HIPOKRATES-MED  ul.Nałkowskiego 1,Kraków   tel.12 626-09-99

JURAJSKIE CENTRUM MEDYCZNE  ul.Wierzyńskiego 9,Kraków, tel 12 622-88-80  http://jcm.krakow.pl/

CENTRUM ORTOP.-REHAB. "ARTROMED" ul.Reymonta 22,Kraków tel.12623-01-48,http://www.artromed.pl/

NZOZ ERGOMED ul. Bonarka 18, Kraków tel.012 266 21 95, 266 84 82  http://ergomed.pl/opieka_zdrowotna_nfz.php

Informację nt.innych placówek medycyny sportowej można uzyskać

pod nr INFORMACJI MEDYCZNEJ  12 661-22-40


Poniżej lista osób, które powinny dostarczyć badania lekarskie do Klubu:

                                    
Nazwisko i Imię                 Badania              
Uwagi   
GLANOWSKI SZYMON POSIADA wydane 29.01.2015
GŁOWACZ BARTEK POSIADA wydane  16.02.2015
GODINA ANTEK brak
GWIZDAŁA IREK brak  
KĘDRA FILIP brak
KOPERNIAK MIKOŁAJ brak  
KORCZAK JAN POSIADA ważne do 05.07.2015
KOZŁOWSKI IGNACY brak
MINKIEWICZ FRANEK brak  
MROCZEK SZYMON brak  
PAWŁOWICZ ŁUKASZ brak  
PUKŁO KRYSTIAN brak  
SKÓRA RADOSŁAW brak
ŚWIERK ALAN brak
ZIARKOWSKI SEBASTIAN    brak